دانلود کار | دانلود نرم افزار و دانلود درایور


دانلود نرم افزار ویرایش فایل صوتی Abelssoft mp3 cutter Pro.v2016.3.0

Abelssoft mp3 cutter

چنانچه بخواهید فایلهای صوتی خود را برش دهید میتوانید از این نرم افزار استفاده کنید. بعنوان مثال فرض کنید میخواهید تکه ای از یک فایل صوتی را برش زده تا بتوانید به عنوان یک آهنگ زنگ استفاده کنید. با استفاده از این نرم افزار فایل صوتی خود را درون برنامه قرار میدهیم و بعد از مشخص کردن ابتدا و انتهای آهنگ ، عملیات برش صدا را انجام میدهیم.

دانلود نرم افزار ویرایش فایل صوتی Abelssoft mp3 cutter Pro.v2016.3.0

  دانلود نرم افزار Abelssoft mp3 cutter 13 MB

رمز فایل : downloadkar.ir